ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ମହାକାଶରେ ମହାପରୀକ୍ଷଣ

ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ  ନାସାର ମହାପରୀକ୍ଷଣ। ମହାକାଶରେ ମହାପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କଲା ନାସା।  ମହାପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଡାର୍ଟ  ମିଶନ ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷଣ। ପୃଥିବୀରେ ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜମାଡ କ୍ଷତି ପହଂଚାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶରେ ଗ୍ରହାଣୁପୁଂଜର ଦିଗ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ଗ୍ରହାଣୁପୁଂଜକୁ ଧକ୍କା ନେଇ  ଦିଗ ବଦଳାଇବ DART ସ୍ପେଶ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button