ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜିରାଫ ଦିବସ…ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ତାପ୍ତର୍ଯ୍ୟ

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜିରାଫ ଦିବସ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜିରାଫ। ସେମାନେ କେବଳ ଆଫ୍ରିକାରେ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଏବେ ସମଗ୍ର…