ବିନା ଜମି ମାଲିକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଜମି

ଯାଜପୁର: ଜମି ମାଲିକ ବିଦେଶରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା । ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଜମି ବିକ୍ରିବଟା କାର୍ଯ୍ୟ…