ଘଟଣାଜାତୀୟ

ତାଲିମବିହୀନ ପାଇଲଟ୍ ଦ୍ଵାରା ବିମାନ ଅବତରଣ…୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ l ତାଲିମବିହୀନ ପାଇଲଟ୍ ଦ୍ଵାରା ବିମାନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ଭିଷ୍ଟାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛି l ବିମାନର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ଭିଷ୍ଟାରା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଥମେ ସିମୁଲେଟରରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ନପାଇ ବିମାନକୁ ଇନ୍ଦୋର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡିଜିସିଏ ଇନ୍ଦୋର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଭିଷ୍ଟାରା ଉପରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛି l

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button