ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସଫଳ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ

ଭାରତ ଓ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓ ରୋୟାଲ ମାଲେସିଆ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ “ଉଦାରଶକ୍ତି” ସଫଳ…

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଏକାଠି ବାପା-ଝିଅ

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ବାପା-ଝିଅ। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା…