ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସଫଳ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ

Spread the love

ଭାରତ ଓ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓ ରୋୟାଲ ମାଲେସିଆ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ “ଉଦାରଶକ୍ତି” ସଫଳ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ରୟାଲ ମାଲେସିଆ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପାରମ୍ପାରିକ ସମାରୋହଦ୍ୱାରା ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି | ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବାୟୁସେନାର କୌଶଳ ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଅଧିକ ନିବିଡ ହୋଇଛି l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *