ବିବାହ କଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୟନ୍ତାରା… ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାମିଲ

Spread the love

ନିର୍ମାତା ଭିଗ୍ନେଶ ଶିବନଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ରେ ବାନ୍ଧିହୋଇଛନ୍ତି। ନୟନ୍ତାରାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି | ନୟନ୍ତାରା ଏବଂ ଶିବନ ବିବାହ କୁ ନେଇ ଫେନ ମାନେ ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ |ନୟନ୍ତାରା ଏବଂ ଶିବନ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ | 7 ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ନୟନ୍ତାରା ଏବଂ ଶିବନ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ |


ବିବାହରେ ନୟନ୍ତାରା ଏକ ଲାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟବାନ ହାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ | ନୟନ୍ତାରା ଲାଲ୍ ସାରୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ |


ନୟନ୍ତାରା ଏବଂ ଶିବନ ବିବାହ କୁ ନେଇ ଫେନ ମାନେ ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ |ନୟନ୍ତାରା ଏବଂ ଶିବନ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ | 7 ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ନୟନ୍ତାରା ଏବଂ ଶିବନ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *