ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍

Spread the love

ଭାରତର ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଆକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ମାନ୍ୟତାରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ନଂ 1 ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ଚୋପ୍ରା ଗ୍ରେନା’ର ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ 1455 ପଏଣ୍ଟ 22 ଅଙ୍କ ସହ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ । ଚୋପ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 30, 2022 ଠାରୁ No.2 ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପିଟର୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ଜାକୁବ ଭାଡଲେଚ୍ 1410 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଜର୍ମାନୀର ଜୁଲିୟାନ୍ ୱେବ୍ 1385 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଶାଦ ନାଡିମ 1306 ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *