ଆରପାରିରେ ଅଭିନେତା ଅରୁଣ ବାଲି

Spread the love

ମୁମ୍ୱାଇ: ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଅରୁଣ ବାଲିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ବଲିଉଡର ଅନେକ ଚଳଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଅରୁଣ ବାଲି ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି। ଅରୁଣ ବାଲି ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର ରୋଗ ମାଇଷ୍ଟୋନିଆ ଗ୍ରାଭିସରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇର ହିରାନ୍ଦାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ୱାଇରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *